Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ
28 ก.ย. 59 - 28 ก.ย. 59

ประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ
ณ อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง จังหวัดสุรินทร์ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
วันที่ 28 กันยายน 2559"ชมเครื่องจูนโฎนตา และเครื่องแซนโฎนตาซึ่งนำมาจัดในรูปขบวนแห่อย่างสวยงาม การประกวดวงดนตรีพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น เจรียง ลิเก กันตรึม"กลับขึ้นด้านบน