Facebook Twitter
gPlus 
-

Phuket Tasty
9 ก.ย. 59 - 11 ก.ย. 59

Phuket Tasty
ณ  บริเวณถนนถลาง (ฝั่งเหนือ) และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน 2559ททท. กำหนดจัดโครงการมหกรรมอาหาร ภายใต้ชื่องาน Phuket Tasty ซึ่งจัดต่อเนื่องในจังหวัดภูเก็ตเป็นครั้งที่ 2 โดยในปีนี้ เน้นการนำเสนอความหลากหลายทางวัฒนธรรมด้านอาหารของจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักที่สำคัญ มีการผสมผสานทางด้านวัฒนธรรมทั้งชาวไทย บาบ๋า เพอรานากัน ชาวมุสลิม ชาวฮินดู ชาวคริสต์ จนเกิดเป็นเอกลักษณ์ที่ถ่ายทอดผ่านวิถีชีวิต สถาปัตยกรรม การแต่งกาย รวมทั้งการทำอาหารซึ่งโดดเด่นและหาทานได้เฉพาะในจังหวัดภูเก็ต ประกอบกับเมื่อเดือนธันวาคม 2558 ยูเนสโก้ (UNESCO) ได้ประกาศให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร (Gastronomy City) ซึ่งเป็นหนึ่งใน 18 เมืองทั่วโลก เป็นเมืองแรกในอาเซี่ยนและในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้อาหารและวัตถุดิบของจังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งยกระดับอาหารของไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล และถือเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ดีอีกทางหนึ่ง

กิจกรรมภายในงาน

1. สาธิตการทำอาหารพื้นถิ่นภูเก็ต อาหารพื้นถิ่นภูเก็ตในรูปแบบ fusion ด้วยวัตถุดิบท้องถิ่นโดยเชฟที่มีชื่อเสียง

2. การออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นถิ่นภูเก็ต ร้านดังของจังหวัดภูเก็ต และจากภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ร้านอร่อยคนดัง รวมทั้งขนมและของฝาก ฯลฯ

3. การแข่งขันทำอาหารโดยเชฟ, ดาราและศิลปินที่มีชื่อเสียง

4. การแสดงดนตรี และกิจกรรมบนเวที
กลับขึ้นด้านบน