Facebook Twitter
gPlus 
-

นิทรรศการ เครื่องโขน
4 ส.ค. 59 - 31 พ.ค. 60

นิทรรศการ เครื่องโขน
ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม 2559 - 31 พฤษภาคม 2560นิทรรศการ เครื่องโขน (Dressing Gods and Demons : Costume for KhonX จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

นิทรรศการเล่าเรื่องความเป็นมาของเครื่องโขนในอดีต ที่ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงและฟื้นฟูศิลปกรรมชั้นสูงต่างๆ จนเกิดเป็นเครื่องโขนพระราชทาน ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงสนับสนุนให้ดำเนินการจัดแสดงขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นงานประณีตศิลป์อันทรงคุณค่าของไทย
กลับขึ้นด้านบน