Facebook Twitter
gPlus 
-

มหกรรมภูฟ้าเดย์ 2016
23 ก.ค. 59 - 26 ก.ค. 59

มหกรรมภูฟ้าเดย์ 2016
ณ  Fashion Hall ชั้น 1 สยามพารากอน
ระหว่างวันที่ 23 – 26 กรกฎาคม 2559ร้านภูฟ้า ร่วมเฉลิมฉลองเพื่อมอบของขวัญตอบแทนคุณลูกค้าคนสำคัญ ในงาน มหกรรมภูฟ้าเดย์ 2016

ด้วยร้านภูฟ้า ในกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งเป็นร้านที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดงาน “มหกรรมภูฟ้าเดย์ 2016”  เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี การดำเนินงานร้านภูฟ้า เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 26 กรกฎาคม ณ  Fashion Hall ชั้น 1 สยามพารากอน
 
เลือกชม ช้อปสินค้าพิเศษจากภาพฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  , สินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้าน และสินค้าเครื่องอุปโภค บริโภค ลดราคาสูงสุด 80% และร่วมกิจกรรม Workshop “ช่วยร้านภูฟ้าแปรรูปผ้าปกากะญอ” เป็นถุงผ้าสุดเก๋ พิเศษชิ้นเดียวเฉพาะคุณภายใต้แบรนด์ภูฟ้า ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวถือเป็นการคืนกำไรให้กับชาวภูฟ้าที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารอย่างต่อเนื่องตลอดมา

ร้านภูฟ้า เป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ถาวรของโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านพัฒนาโดยใช้ภูมิปัญญา  ในท้องถิ่น  และที่สำคัญยิ่งคือผลิตภัณฑ์ ๆ จากภาพวาดฝีพระหัตถ์  ใต้ฝ่าละอองพระบาทได้ทรงพระกรุณาจัดสรรรายได้รายจ่ายของร้าน ไปสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในถิ่นทุรกันดาร โดยการขยายกลุ่มอาชีพและการสนับสนุนการจัดการศึกษาและโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน และสามเณร รวมเป็นเงินทั้งสิ้นมากกว่า 140 ล้านบาทในช่วงสิบสี่ปีที่ผ่านมา
กลับขึ้นด้านบน