Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ณ คลองลาดชะโด 2559
19 ก.ค. 59 - 19 ก.ค. 59

งานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ณ คลองลาดชะโด 2559
ณ คลองลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2559ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ณ คลองลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่  19 กรกฎาคม 2559 นี้กลับขึ้นด้านบน