Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีหล่อเทียนพรรษา วัดนาสีทอง
11 ก.ค. 59 - 14 ก.ค. 59

ประเพณีหล่อเทียนพรรษา วัดนาสีทอง
ณ วัดนาสีทอง ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
ระหว่างวันที่ 11 - 14 กรกฎาคม 2559

ขอเชิญร่วมงานประเพณีหล่อเทียนพรรษาที่วัดนาสีทอง ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา มหรสพชมฟรีตลาดงานกลับขึ้นด้านบน