Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน 2559
6 ก.ค. 59 - 8 ก.ค. 59

ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน 2559
ที่อ.ด่านซ้าย จ.เลย
ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559"ผีตาโขน" ประเพณีอันเก่าแก่ของชาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย ในงานนี้พบกับขบวนแห่ผีตาโขนประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม ที่อ.ด่านซ้าย จ.เลย โดนขบวนแห่จะมีขึ้นในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559

กลับขึ้นด้านบน