Facebook Twitter
gPlus 
-

เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน
1 มิ.ย. 59 - 30 ก.ย. 59

เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน
อุทยานแห่งชาติป่าหินงามและอุทยานแห่งชาติไทรทอง จ.ชัยภูมิ
ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2559เริ่มแล้วกับเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน ซึ่งสามารถท่องเที่ยวได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กันยายน ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติป่าหินงามและอุทยานแห่งชาติไทรทอง จ.ชัยภูมิกลับขึ้นด้านบน