Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีบุญบั้งไฟล้าน อำเภอศรีบุญเรือง
11 มิ.ย. 59 - 11 มิ.ย. 59

ประเพณีบุญบั้งไฟล้าน อำเภอศรีบุญเรือง
ณ หน้าที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง เขื่อนบั้งไฟแสน จังหวัดหนองบัวลำภู
วันที่ 11 มิถุนายน 2559


ชมบวนแห่บั้งไฟล้านของแต่ละหมู่บ้าน ในตำบลต่างๆ ชมการแสดงดนตรี หมอลำซิ่ง การแสดงสินค้าพื้นเมือง การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP การประกวดแข่งขันจุดบั้งไฟล้าน


กลับขึ้นด้านบน