Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร
11 มิ.ย. 59 - 15 มิ.ย. 59

ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร
ณ บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อ หลังเมืองสมุทรสาคร
ระหว่างวันที่ 11 - 15 มิถุนายน 2559ขอเชิญเที่ยวประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ณ บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อ หลังเมืองสมุทรสาคร ร่วมสักการะและชมขบวนแห่เจ้าพ่อหลักเมืองฯ ทั้งทางบกและทางน้ำอย่างยิ่งใหญ่ มหรสพชมฟรี


กลับขึ้นด้านบน