Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีอัฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์
20 พ.ค. 59 - 28 พ.ค. 59

ประเพณีอัฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์
ณ วัดบรมธาตุทุ่งยั้ง จ.อุตรดิตถ์
วันที่ 20 - 28 พฤษภาคม 2559วันอัฐมีบูชาเป็นวันครบรอบการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า ในวันดังกล่าวจะมีการจัดงานพิธีอย่างยิ่งใหญ่เพื่อรำลึกถึงการถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เพียงที่เดียว

โดยมีการจัดงานแสดงแสงสีเสียงเกี่ยวกับพุทธศาสนา และจำลองพิธีการถวายพระเพลิงในช่วงค่ำทุกวันตั้งแต่วันวิสาขบูชา (20 พฤษภาคม) จนถึงวันอัฐมีบูชา รวม 8 วัน พร้อมทั้งสักการะพระบรมสารีริกธาตุในบรมธาตุทุ่งยั้ง อันเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวอุตรดิตถ์มาช้านานกลับขึ้นด้านบน