Facebook Twitter
gPlus 
-

งานบุญเดือนหก การละเล่นผีขนน้ำ บ้านนาซ่าว
21 พ.ค. 59 - 23 พ.ค. 59

งานบุญเดือนหก การละเล่นผีขนน้ำ บ้านนาซ่าว
ณ บ้านนาซ่าว ตำบลนาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย
วันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2559ชมขบวนแห่ผีขนน้ำ ขบวนฟ้อนรำของแต่ละชุมชน การละเล่นพื้นบ้าน การจุดบั้งไฟของแต่ละชุมชนในตำบลนาซ่าว
กลับขึ้นด้านบน