Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประเพณีบุญบั้งไฟล้านตำนานม้าคำไหล
20 พ.ค. 59 - 20 พ.ค. 59

งานประเพณีบุญบั้งไฟล้านตำนานม้าคำไหล
หนองศรีเจริญ ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จ.อุดรธานี
วันที่ 20 พฤษภาคม 2559งานประกอบไปด้วยการประกวดธิดาม้าคำไหล การละเล่นพื้นเมือง ขบวนธิดาบั้งไฟล้าน ตำนานม้าคำไหล มีมหรสพ ชมการจุดบั้งไฟล้าน บั้งไฟแสนกลับขึ้นด้านบน