Facebook Twitter
gPlus 
-

เทศกาลวิสาขบูชาสกลนคร ประจำปี 2559
19 พ.ค. 59 - 22 พ.ค. 59

เทศกาลวิสาขบูชาสกลนคร ประจำปี 2559
ณ วัดป่าสุทธาวาส และ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จ.สกลนคร
ระหว่างวันที่ 19 - 22 พฤษภาคม 2559ชมขบวนแห่โคมบัวบูชาอันตระการตา นิทรรศการวัวิสาขบูชา ร่วมเจริญศีลภาวนา นั่งวิปัสสนากรรมฐาน พิธีเวียนเทียน กิจกรรมวิ่งวิสาขพุทธบูชา และกิจกรรมธรรมทัศนาจร
กลับขึ้นด้านบน