Facebook Twitter
gPlus 
-

งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก
17 พ.ค. 59 - 20 พ.ค. 59

งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก
ณ พระธาตุศรีสองรัก อ.ด่ายซ้าย จ.เลย
ระหว่างวันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2559พิธีทำบุญตักบาตร พิธีล้างธาตุ พิธีคาราวะธาตุ พิธีทำขวัญนาค พิธีบูชาธาตุ พิธีถวายต้นผึ้ง พิธีสรงน้ำ พิธีสู่ขวัญ พิธีเวียนเทียน จุดบั้งไฟกลับขึ้นด้านบน