Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร
13 พ.ค. 59 - 15 พ.ค. 59

งานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร ประจำปี 2559
ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร
ระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤษภาคม 2559ชมการแสดงแสง สี เสียง ตำนานพญาคันคาก การประกวดกาพย์เซิ้ง โชว์บั้งไฟโบราณ ณ วิมานพญาแถน แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของชาวยโสธร เปิดตำนานบุญบั้งไฟอีสาน ม่วนซื่น สนุกสนานยิ่งใหญ่ ครบ 22 ปี ความสัมพันธ์บุญบั้งไฟไทย ญี่ปุ่น ยโสธร - ชิชิบุกลับขึ้นด้านบน