Facebook Twitter
gPlus 
-

พิธีเลื่อนศาลาการเปรียญ อายุ 80 ปี
7 พ.ค. 59 - 7 พ.ค. 59

พิธีเลื่อนศาลาการเปรียญ อายุ 80 ปี
ณ วัดมหัตตมังคลาราม จ.สงขลา
วันที่ 7 พฤษภาคม 2559


เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญร่วมพิธีเลื่อนศาลาการเปรียญ อายุ 80 ปี ในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2559 ณ วัดมหัตตมังคลาราม (วัดหาดใหญ่ใน) ด้วยทางวัดต้องการอนุรักษ์ศาลาการเปรียญหลังเก่าของทางวัด ซึ่งมีความเก่าแก่และมีอายุมากถึง 80 ปี ให้คงอยู่คู่วัดแห่งนี้ต่อไป

โดยได้ทำการบูรณะด้วยการเสริมฐานศาลาการเปรียญเดิมและทำการยกสูงขึ้นจากเดิมเพื่อป้องกันน้ำท่วม โดยมีพิธียกสูงและเลื่อนศาลาการเปรียญ อายุ 80 ปี ในเวลา 10.10 น.กลับขึ้นด้านบน