Facebook Twitter
gPlus 
-

เทศกาลสีสันบอลลูนนานาชาติ หาดใหญ่
29 เม.ย. 59 - 1 พ.ค. 59

เทศกาลสีสันบอลลูนนานาชาติ หาดใหญ่
ณ สนามกีฬากลางจิรนคร เทศบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา
ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559ตระการตาไปกับกองทัพบอลลูนหลากสีสันที่จะลอยอวดโฉมกันอยู่บนท้องฟ้า ในเทศกาลสีสันบอลลูนนานาชาติ ณ สนามกีฬากลางจิรนคร เทศบาลหาดใหญ่ จ.สงขลากลับขึ้นด้านบน