Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีสงกรานต์ศรีมหาราชาและประเพณีกองข้าว
19 เม.ย. 59 - 21 เม.ย. 59

ประเพณีสงกรานต์ศรีมหาราชาและประเพณีกองข้าว
ณ สวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ระหว่างวันที่ 19 - 21 เมษายน 2559


ร่วมชมขบวนแห่กองข้าว การละเล่นพื้นบ้าน การนวดแผนไทย การแสดงดนตรีไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรมของเยาวชน การแข่งขันกีฬากลับขึ้นด้านบน