Facebook Twitter
gPlus 
-

เทศกาลผลไม้และของดีเกาะช้าง
22 เม.ย. 59 - 24 เม.ย. 59

เทศกาลผลไม้และของดีเกาะช้าง
ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเกาะช้าง จ.ตราด
ระหว่างวันที่ 22 - 24 เมษายน 2559ภายในงานนอกจากท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าทางการเกษตรแล้ว ยังมีการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP สินค้าทางการประมง ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร อำเภอเกาะช้างจึงได้จัดงานนี้ขึ้นมา


กลับขึ้นด้านบน