Facebook Twitter
gPlus 
-

Art of Salt ครั้งที่ 4
11 มี.ค. 59 - 14 มี.ค. 59

Art of Salt ครั้งที่ 4
กม.41 ถนน สส.2021 สาย Scenic route จ.เพชรบุรี
ระหว่างวันที่  11 - 14 มีนาคม 2559เรียนรู้เรื่องการทำนาเกลือ ประติมากรรมเกลือ พิพิธภัณฑ์บ้านเกลือบ้านแหลม สินค้าอาหาร ของฝากจากเพชรบุรีกลับขึ้นด้านบน