Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีบวชช้างหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย
7 เม.ย. 59 - 7 เม.ย. 59

ประเพณีบวชช้างหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย
ณ วัดหาดเสี้ยว ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ระหว่างวันที่  7 เมษายน 2559ชมพิธีแห่นาค ชมขบวนช้างที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม ซึ่งนาคจะสวมแว่นตาดำและแต่งกายอย่างวิจิตรพิศดารด้วยเครื่องนุ่งห่มของชาวไทยพวนหลากสีสัน
กลับขึ้นด้านบน