Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
1 เม.ย. 59 - 3 เม.ย. 59

ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์
ระหว่างวันที่ 1 - 3 เมษายน 2559


ชมการแสดงแสง เสียง "มหัศจรรย์พนมรุ้ง" พิธีบวงสรวงพนมรุ้ง เที่ยวชมสินค้าหมู่บ้าน OTOP และตลาดโบราณย้อนยุค การสาธิตวาดภาพปราสามพนมรุ้ง การประกวดรำอัปสรา ชมปรากฎการณ์พระอาทิตย์ขึ้นตรง 15 ช่องบานประตูกลับขึ้นด้านบน