Facebook Twitter
gPlus 
-

นมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี 2559
12 ก.พ. 59 - 23 ก.พ. 59

นมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี 2559
ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ระหว่างวันที่ 12 - 23 กุมภาพันธ์ 2559ร่วมพิธีบวงสรวงพระแท่นศิลาอาสน์  ขบวนแห่เครื่องนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ขบวนศิลปวัฒนธรรม การแสดงพิธีเปิดแสงสีเสียง การร่ายรำบวงสรวงบูชา  พิธีเททองหล่อพระพุทธรูป "หลวงพ่อเงินทันใจ" พิธีบูชาพระรัตนตรัยและปิดทองพระแท่นศิลาอาสน์ พิธีทำบุญตักบาตร กิจกรรมนั่งสมาธิ เจริญภาวนา ฟังธรรมเทศนา ฯลฯ
กลับขึ้นด้านบน