Facebook Twitter
gPlus 
-

งานบุญผะเหวด ร้อยเอ็ด
4 มี.ค. 59 - 6 มี.ค. 59

งานบุญผะเหวด ร้อยเอ็ด
ณ บึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2259ชมขบวนแห่อุปคุต ฟังเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ ขบวนแห่ข้าวพันก้อน งานพาแลงและการแสดง แสง เสียง การออกซุ้มข้าวปุ้น (ขนมจีน) ฟรีทั่วเมือง

กลับขึ้นด้านบน