Facebook Twitter
gPlus 
-

เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ
4 มี.ค. 59 - 6 มี.ค. 59

เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ
ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีษะเกตุ อำเภอเมือง จ.ศรีสะเกษ
ระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2259ชมการแสดงแสงสีเสียง "ศรีพฤทเธศวร" ตำนานการสร้างเมืองศรีสะเกษ พร้อมรับประทานอาหารพื้นเมืองแบบพาแลง ท่ามกลางกลิ่นหอมของดอกลำดวนกว่า 50,000 ต้น การแสดงศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของสี่ชนเผ่า (ลาว เขมร กวย เยอ)กลับขึ้นด้านบน