Facebook Twitter
gPlus 
-

เทศกาลดอกเสี้ยวบาน
26 ก.พ. 59 - 28 ก.พ. 59

เทศกาลดอกเสี้ยวบาน
ณ บ้านป่าเหมี้ยง จ.ลำปาง
ระหว่างวันที่ 26 - 28  กุมภาพันธ์ 2559ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองปาน องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน และอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน เชิญเที่ยวชมดอกไม้งามในเทศกาลดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง ชมนิทรรศการและสินค้า OTOP การแสดงศิลปพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมือง และอาหารพื้นบ้าน
กลับขึ้นด้านบน