Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีกำฟ้า ประจำปี 2559
8 ก.พ. 59 - 10 ก.พ. 59

ประเพณีกำฟ้า ประจำปี 2559
สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จ.แพร่
ระหว่างวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2559กำฟ้า หมายถึง การนับถือสักการะบูชาฟ้า การแสดงกตเวทิตาต่อฟ้าที่ท่านได้คุ้มครองให้มีอายุยืนยาว ให้อยู่ดีกินดี มีฝนตกต้องตามฤดูกาล มีข้าวปลาอาหารสมบูรณ์ โดยชาวไทยพวนทุกคนจะหยุดทำงานทุกชนิด คือการหยุดทำไร่ ทำนา ทอหูก ปั่นฝ้าย ตีเหล็ก เป็นต้น

ในวันกำฟ้า ชาวไทยพวนจะมีกิจกรรมร่วมกันร่วมกันคือ การทำบุญตักบาตรในตอนเช้า การละเล่นในตอนกลางคืน และการพบปะสังสรรค์ระหว่างเครือญาติด้วยกัน ในวันก่ำฟ้าจะเริ่งตั้งแต่รุ่งเช้าไปถึงค่ำ

ในงานจึงขอเชิญชวนร่วมพิธีบวงสรวงบรรพบุรุษไทยพวน ทำบุญตักบาตร การแสดงนิทรรศการ ตลาดไทยพวน การฟ้อนแอ่น การประกวดทำอาหารพื้นเมือง ประกวดเทพีกำฟ้า และอื่นๆ อีกมากมาย

กลับขึ้นด้านบน