Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ ประจำปี 2559
16 ก.พ. 59 - 7 เม.ย. 59

งานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ ประจำปี 2559
เขาพระบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 7 เมษายน 2559


*อนึ่ง เนื่องจากเส้นทางขึ้นเขายังไม่เรียบร้อย จึงได้มีการเลื่อนวันเปิดเขา

กำหนดการเดิม
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559  บวงสรวงปิดป่า และพิธีเปิดงาน
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559  เปิดงานนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ ประจำปี 2559 ให้ประชาชนได้เข้าชมอย่างเป็นทางการ
วันที่ 7 เมษายน 2559  บวงสรวงเปิดป่าและพิธีปิดงานกลับขึ้นด้านบน