Facebook Twitter
gPlus 
-

เทศกาลโคนมแห่งชาติ 2559
27 ม.ค. 59 - 2 ก.พ. 59

เทศกาลโคนมแห่งชาติ 2559
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2559


เที่ยวชมงานแหลางกำเนิดฟาร์มโคนม นิทรรศการของหน่วยงานราชการ และบริษัทห้างร้านต่างๆ การสัมนาเชิงวิชาการ การท่องเที่ยวฟาร์ม ชิมนม ชมฟาร?มไทยเดนมาร์ก การประกวดโคนมชิงถ้วยพระราชทาน  การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน คาราวานสินค่าต่างๆ
กลับขึ้นด้านบน