Facebook Twitter
gPlus 
-

งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชประจำปี 2559
26 ม.ค. 59 - 4 ก.พ. 59

งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชประจำปี 2559
ณ สนามบินเก่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2559ชมนิทรรศการส่วนราชการ เอกชน การออกร้าน การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ชมกิจกรรมบนเวทีและมหรสพต่างๆกลับขึ้นด้านบน