Facebook Twitter
gPlus 
-

งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
7 ม.ค. 59 - 16 ม.ค. 59

งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
ณ สนามพระยาพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ระหว่างวันที่ 7 - 16 มกราคม 2559การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง  การออกร้านค้าจากส่วนราชการในจังหวัดอุตรดิตถ์ การแสดง  การละเล่นต่างๆกลับขึ้นด้านบน