Facebook Twitter
gPlus 
-

งานชิมชา ซากุระบาน อาหารชนเผ่า ดอยแม่สลอง
28 ธ.ค. 58 - 2 ม.ค. 59

งานชิมชา ซากุระบาน อาหารชนเผ่า ดอยแม่สลอง
ที่บ้านสันติคีรี
ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2558 - 2 มกราคม 2559


ชิมชาดอยแม่สลอง  ชมดอกซากุระบาน  การแสดงทางวัฒนธรรมของชนเผ่า  การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนกลับขึ้นด้านบน