Facebook Twitter
gPlus 
-

สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ และวิถีธรรม 4 ศาสนา 2558
31 ธ.ค. 58 - 31 ธ.ค. 58

สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ และวิถีธรรม 4 ศาสนา 2558
ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2558ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี พร้อมทั้งร่วมพิธีปล่อยโคมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับโครงการ "ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ และวิถีธรรม 4 ศาสนา พ.ศ.2558"

กลับขึ้นด้านบน