Facebook Twitter
gPlus 
-

งานฤดูหนาวและงานกาชาดจังหวัดเชียงใหม่
30 ธ.ค. 58 - 12 ม.ค. 59

งานฤดูหนาวและงานกาชาดจังหวัดเชียงใหม่
ดานหลังศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - 12 มกราคม 2559รับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง  การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  การจัดนิทรรศการของหน่วยงานราชการและเอกชน  การประกวดนางสาวเชียงใหม่
กลับขึ้นด้านบน