Facebook Twitter
gPlus 
-

เทศกาลไม้ดอกเมืองหนาวอำเภอภูเรือ ประจำปี 2558
29 ธ.ค. 58 - 3 ม.ค. 59

เทศกาลไม้ดอกเมืองหนาวอำเภอภูเรือ ประจำปี 2558
ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2558 - 3 มกราคม 2559พบการออกร้านแสดงพันธุ์ไม้เมืองหนาวนานาชนิด  การแสดงดนตรี  การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP  การประกวดธิดาแม่คะนิ้ง
กลับขึ้นด้านบน