Facebook Twitter
gPlus 
-

จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ : มังมูน บุญข้าว
5 ธ.ค. 58 - 10 ม.ค. 59

จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ : มังมูน บุญข้าว
ณ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม จ.นครราชสีมา
วันที่ 5 ธันวาคม 2558 - 10 มกราคม 2559 เวลา 9.00 - 17.00 น.จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ขอต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านด้วยทุ่งคอสมอสสีชมพูละลานตาบนพื้นที่กว่า 50 ไร่ พร้อมชมแปลงผักปลอดสารพิษ U-Pick Garden ที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือกเก็บผักสดๆ จากแปลงได้ด้วยตนเองและซื้อกลับบ้าน และเพิ่มกิจกรรมพิเศษภายใต้ชื่องาน "มุ้งมูน บุญข้าว" พร้อมด้วยจุดบริการให้นักท่องเที่ยวทุกท่านได้เลือกรับประทานอาหารและเครื่องดื่มตามอัธยาศัย ก่อนขึ้นรถนำชมไปยังจุดท่องเที่ยวต่างๆ ภายในฟาร์ม

กลับขึ้นด้านบน