Facebook Twitter
gPlus 
-

งานวันมรดกโลก ห้วยขาแข้ง
5 ธ.ค. 58 - 9 ธ.ค. 58

งานวันมรดกโลก ห้วยขาแข้ง
ณ อำเภอบ้านไร่ จ.อุทัยธานี
วันที่ 5-9 ธันวาคม 2558เป็นการจัดงานเนื่องในโอกาสที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็น "มรดกโลกทางวัฒนธรรม" เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2534 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง - ทุ่งใหญ่นเรศวรมรดกโลก  โดยมีกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดค่ายพักแรม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ขบวนประกวดหุ่นสัตว์ เป็นต้นกลับขึ้นด้านบน