Facebook Twitter
gPlus 
-

งานพิธีถวายสัตย์ปฏิญานตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์
2 ธ.ค. 58 - 2 ธ.ค. 58

งานพิธีถวายสัตย์ปฏิญานตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์
ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า  สวนอัมพร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
วันที่ 2 ธันวาคม 2558ร่วมภาคภูมิใจและชมความพร้องเพรียงสวยงามของการสวนสนามของทหารรักษาพระองค์
กลับขึ้นด้านบน