Facebook Twitter
gPlus 
-

งานวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 20
25 ธ.ค. 58 - 26 ธ.ค. 58

งานวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 20
วันที่ 25 - 26  ธันวาคม 2558
ณ สวนตุงและโคมนครเชียงรายชมขบวนแห่วัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขง และการแสดงมากมาย  การประกวดเทพธิดาชนเผ่าต่างๆ จากชาติพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  โดยเน้นความยิ่งใหญ่ของทั้ง 10 ชาติ รวมทั้งความโดดเด่นของ 4 ชาติลุ่มแม่น้ำโขงและจังหวัดเชียงรายกลับขึ้นด้านบน