Facebook Twitter
gPlus 
-

งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2558
17 ธ.ค. 58 - 27 ธ.ค. 58

งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2558
วันที่ 17 - 27  ธันวาคม 2558
ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิธีสักการะศาลหลักเมือง  พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)   พิธีบูชาพระบรมสารีริกธาตุ  การแสดงแสงสีเสียง  ตลาดย้อนยุค  สินค้า OTOP  การแสดงประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง  การแสดงดนตรีพื้นบ้าน  การออกร้านกาชาด  สัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา  โดยใช้เงินพดด้วงแลกซื้ออาหารคาวหวาน  


กลับขึ้นด้านบน