Facebook Twitter
gPlus 
-

งานเปิดเมืองไต ชิมอาหารไทยใหญ่
6 ธ.ค. 58 - 10 ธ.ค. 58

งานเปิดเมืองไต ชิมอาหารไทยใหญ่
บริเวณลานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ระหว่างวันที่ 6 - 10 ธันวาคม 2558เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมด้านอาหารไทยใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน การสาธิตและชิมอาหารไทยใหญ่แบบดั้งเดิมซึ่งหาทานได้ยากในบรรยากาศแบบกันเอง สมัผัสวิถีเจ็ดชนเผ่า ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน การแสดงนาฏศิลป์ไทยใหญ่ การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากผู้ผลิตในราคาย่อมเยา

กลับขึ้นด้านบน