Facebook Twitter
gPlus 
-

เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น
29 พ.ย. 58 - 10 ธ.ค. 58

เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น
ณ บริเวณ หน้าศาลากลางอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2558ชมขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง พิธีผูกเสี่ยว การประกวดพานบายศรี การจัดแสดงและประกวดผ้าไหม การประกวดนางงามไหม การจัดคุ้มศิลปวัฒนธรรม การประกวดสรภัญญะ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP

กลับขึ้นด้านบน