Facebook Twitter
gPlus 
-

งานไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ และขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ ประจำปี 2558
1 ธ.ค. 58 - 5 ธ.ค. 58

งานไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ และขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ ประจำปี 2558
ณ ท่าน้ำวัดวังแดง ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ระหว่างวันที่ 1 - 5 ธันวาคม 2558ขบวนไหลแพไฟประดับประทีปโคมไฟ ล่องตามแม่น้ำน่าน จากท่าน้ำวังแดง ตำบลวังแดง ผ่านท่าน้ำลานอเนกประสงค์บ้านแก่ง ถึงท่าน้ำวัดหาดสองแคว อำเภอหาดสองแคว อำเภอตรอน คืนวันที่ 5 ของทุกปี

กลับขึ้นด้านบน