Facebook Twitter
gPlus 
-

งาน "ศิลปหัตถกรรมเยาวชนไทย ปี 2558"
20 ต.ค. 58 - 28 ต.ค. 58

สืบสานศิลปหัตถกรรมไทยกับงาน "ศิลปหัตถกรรมเยาวชนไทย ปี 2558"
ณ อีเวนท์ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า
ระหว่างวันที่ 20 - 28 ตุลาคม 2558สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สมาคมการค้าส่งเสริมหัตถกรรมไทย (THTA) และศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า ร่วมสืบสานศิลปหัตถกรรมไทยพร้อมส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีพให้กับเยาวชน จัดงาน “Amarin Discovery : Young Entrepreneur Craft Fair 2015 งานศิลปหัตถกรรมเยาวชนไทย ปี 2558”

มหกรรมส่งเสริมงานหัตถกรรมฝีมือนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการ ‘นักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์’ ของ สพฐ. ทั้ง 44 โรงเรียน ซึ่งช่วยปลูกฝังความรักในคุณค่าของงานหัตถกรรมไทยแก่คนรุ่นใหม่ จนเกิดการสร้างสรรค์และพัฒนางานด้านศิลปหัตถกรรมของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ด้านอาชีพอิสระ การเป็นผู้ประกอบการในสถานที่จริง และสามารถมองเห็นแนวทางการประกอบอาชีพได้ในอนาคต

โดยการจัดแสดงผลงานศิลปหัตถกรรมไทยเกิดขึ้นในวันที่ 20 - 28 ตุลาคมนี้ ณ อีเวนท์ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า

ภายในงาน พบการจัดจำหน่ายสุดยอดไฮไลท์ผลงานหัตถกรรมจากฝีมือเยาวชนไทยระดับประเทศมากมาย อาทิ ผ้าไทย กระจกสลักลายรดน้ำ งานศิลปะบนพื้นไม้ งานเซรามิก เครื่องปั้นดินเผา งานสาน อาหารและขนมไทยมากมาย นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการประดิษฐ์งานหัตถกรรมจากวิทยากรตัวน้อย อาทิ การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ เครื่องประดับจากกะลา เครื่องประดับลวดลายเวียงกาหลง ดอกไม้จากเกล็ดปลา ดอกไม้จากไม้กระถิน การ์ตูนลายไทย 3 มิติ การฉลุไม้ รวมถึงการแสดงและการบรรเลงดนตรีพื้นบ้านจากเยาวชนไทยอีกด้วย
กลับขึ้นด้านบน