Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือวัดสุทธาโภชน์ 2558
1 พ.ย. 58 - 1 พ.ย. 58

ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือวัดสุทธาโภชน์ 2558
ณ คลองลำปาทิว (หน้าวัดสุทธาโภชน์) ถนนฉลองกรุง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เริ่มเวลา 06.00 - 15.00 น.ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ เขตลาดกระบัง ถือเป็นประเพณีตักบาตรเทโวทางน้ำ หนึ่งเดียวในกรุงเทพมหานคร เป็นวัฒนธรรมประเพณีของชาวรามัญ หรือชาวมอญที่สืบทอดมายาวนาน คู่ชาวไทยเชื้อสายมอญในชุมชนเลียบคลองมอญ เขตลาดกระบัง และคำว่าพระร้อย หมายถึงการนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 100 รูป มารับบิณฑบาตทางเรือ ลักษณะเป็นการตักบาตรคล้ายกับการตักบาตรเทโวโรหณะ แต่ใช้เรือมาดเป็นพาหณะมารับบิณฑบาต ซึ่งเป็นเรือที่เก็บรักษาและอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี

โดยประชาชนจะนั่งคอยใส่บาตรพระเรียงรายอยู่ริมตลิ่งตามแนวคลองลำปลาทิวยาวนับหลายร้อยเมตร ซึ่งเป็นภาพที่สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจและนับวันจะหาดูได้ยาก

กลับขึ้นด้านบน