Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีแห่บุญกระธูป
23 ต.ค. 58 - 27 ต.ค. 58

ประเพณีแห่บุญกระธูป
สนามหน้าที่ว่าการ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่างวันที่ 23 - 27 ตุลาคม 2558ขบวนแห่กระธูปขนาดใหญ่ / การประกวดกระธูปสวยงาม / การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน / การแสดงศิลปะพื้นบ้าน / มหรสพสมโภชกลางคืนกลับขึ้นด้านบน