Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีรับบัว วัดบางพลีใหญ่ใน 2558
23 ต.ค. 58 - 26 ต.ค. 58

ประเพณีรับบัว วัดบางพลีใหญ่ใน 2558
วัดบางพลีใหญ่ใน ถนนเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่างวันที่ 23 - 26 ตุลาคม 2558ประเพณีรับบัว เกิดขึ้นเพราะความมีน้ำใจที่ดีต่อกันของคนไทยในท้องถิ่นกับคนมอญพระประแดง ซึ่งทำนาอยู่ที่ตำบลบางแก้ว ครั้นถึงช่วงเวลาออกพรรษา คนมอญจะกลับไปทำบุญที่อำเภอพระประแดง จึงได้ร่วมกันเก็บดอกบัวเพื่อให้คนมอญนำกลับไปถวายพระที่วัด

นับแต่นั้นเป็นต้นมา ชาวอำเภอพระประแดงและอำเภอเมืองต่างพร้อมใจกันพายเรือมาเก็บดอกบัวที่อำเภอบางพลี ถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้นมัสการหลวงพ่อโต ต่างพากันร้อง รำ ทำเพลงบนเรือ เพื่อสร้างความสนุกสนาน ซึ่งชาวบางพลีก็จะจัดเตรียมต้อนรับเป็นอย่างดี จึงเป็นที่มาของประเพณีรับบัว ซึ่งเริ่มตั้งแต่ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปีกลับขึ้นด้านบน