Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีบุญเดือนสิบเมืองนคร
8 ต.ค. 58 - 17 ต.ค. 58

ประเพณีบุญเดือนสิบเมืองนคร
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งล่าลาด) วัดพระธาตวรมหาวิหารสวนศรีธรรมโศกราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมชาติ
ระหว่างวันที่ 8 - 17 ตุลาคม 2558


ขบวนแห่หมุรับ  ประกวดหมุรับ  กิจกรรมชืงเปรต  การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน
กลับขึ้นด้านบน