Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ จังหวัดบุรีรัมย์
7 พ.ย. 58 - 8 พ.ย. 58

ประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ จังหวัดบุรีรัมย์
ณ ลำน้ำมูล หน้าที่ว่าการอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558ขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ ทางชลมารค ขบวนพาเหรด ขบวนช้างแฟนซี การแข่งขันเรือไม้ขนาดใหญ่ (ก.) ไม่เกิน 55 ฝีพาย การแข่งขันเรือไม้ขนาดกลาง (ข.) ไม่เกิน 40 ฝีพาย การแข่งขันเรือไม้ขนาดเล็ก (ค.) ไม่เกิน 30 ฝีพาย การแข่งขันเรือโลหะไม่เกิน 36 ฝีพาย การแข่งช้างว่ายน้ำ

กลับขึ้นด้านบน